Římskokatolická farnost Český Brod

Farní život

Výuka náboženství

Katolické náboženství pro děti se vyučuje ve školním roce každou středu odpoledne na faře v Českém Brodě ve třech skupinách: 1. a 2. třída ZŠ od 13.00, 3. až 5. třída ZŠ od 14.00 a druhý stupeň ZŠ od 15.00. Náboženství začíná koncem září a končí začátkem června. Děti lze přihlásit v první polovině září u duchovního správce, kontakt zde.

Ekumenické setkání

Setkání je otevřené pro každého, kdo chce v Bibli hledat inspiraci pro svůj život. Náplní je modlitba, zpěv, četba úryvku z Písma s komentářem Chiary Lubichové, osobní sdílení a rozhovor o věcech vážných i veselých. V rodinné atmosféře se snažíme naslouchat jeden druhému. Setkání se koná každý třetí pátek.

Ministranti

Zajisté náš všichni znáte, ať už osobně nebo od vidění. Jsme ministranti z českobrodské farnosti, kteří slouží a pomáhají našemu duchovnímu správci při bohoslužbách. Jsme kluci, pro které se účast v blízkosti oltáře, na němž se nám Kristus dává pod způsobem chleba a vína, stala neodmyslitelnou součástí nejen mše svaté, ale celého života.

Uvítáme mezi sebou každého dalšího kluka, který by měl zájem o službu u oltáře, není to žádná věda :-) Ideální věk: 7–21 let. Stačí se jen v neděli stavit před a nebo po mši sv. v zakristii.

Společenství mládeže

My, mladí ve věku cca 15 - 30 let, se scházíme každý pátek po mši (od 19.00) na faře. Běžné setkání začíná modlitbou breviáře, pokračuje řízenou tématickou diskuzí, následuje hra a vyprávění o některém svatém. Vše toto si sami připravujeme a též hojně zajídáme a zapíjíme z občerstvení, které vždy zajišťuje "dobrovolník" z našich řad. Mimoto také ne(z)řízeně propíráme všechno možné i nemožné, co nám život připravil. Přijďte se rovnou podívat a nebo chcete-li předem kontaktujte někoho z nás. Kontakt zde.

Společenství maminek

Milé maminky (a tatínkové), přijďte si popovídat a podělit se svými zkušenostmi s vírou, dětmi nebo jen tak o životě. Schůzky se konají v rodinách, zpravidla ve středu od 9.00 jednou až dvakrát měsíčně. Těšíme se na Vás. kontakt zde

Farní kafe

Přijďte s námi pobýt, vzájemně se obdarovat, kdo máte čas a chuť. Věk nerozhoduje, nudu nestrpíme! Kafe vaříme dobré a zdarma, ženy neodcházejí s prázdnou. Máte-li potíž s dopravou, ozvěte se v předstihu na telefon 720 196 394 – dopravíme vás tam i zpět. Scházíme se každé první úterý v měsíci od 16 hodin na faře (s výjimkou prázdninových měsíců). Dr. Jan Kunčar

Mariina legie

Mariánské modlitební společentví s pravidelnými schůzkami každý týden, s jasně vymezenou organizační strukturou. Společenství se modlí na faře každé úterý od 16.00 do 17.00.

Katechismus pro dospělé

Setkání nad Katechismem katolické církve je určeno každému, komu nestačí dětské znalosti o teologii a nauce církve, které se kdysi učil na náboženství. koná se jednou měsíčně každý 4. čtvrtek v měsíci od 19.00 na faře.

Chrámový sbor

Chrámový sbor v našem kostele existoval od pradávna, ale v dnešní podobě se scházíme teprve pár let. Není nás mnoho, jen tolik, kolik nám dovoluje naše malé městečko, v každém hlasu jen jeden až maximálně tři zpěváci, takže jsme vlastně téměř sólisté. Legrace si užijeme, když je někdo nemocný a přijde o hlas nebo když maminky začnou rodit, případně někdo na svátky odjíždí atd. Zpíváme nejčastěji při velkých svátcích na mši sv., ale zažili jsme už i pár vernisáží a koncerty. Od toho se odvíjí i naše repertoárové zaměření. Zpíváme pouze duchovní hudbu jakéhokoliv období, většinou v klasickém obsazení soprán, alt, tenor, bas, ale zkusili jsme si i např. gregoriánský chorál nebo středověký tříhlas, nejnověji i moderní improvizaci podle obrazů (pro nás velký zážitek). Scházíme se jednou týdně v úterý na faře v Českém Brodě od 19.00 do 21.00. Dveře k nám pro Vás, co máte chuť zažít něco velkého, jsou neustále otevřeny (stačí v době zkoušky zaklepat na okno). Ahoj! Martina Přibylová. Kontakt najdete zde.

Nedělní setkání

Po každé nedělní mši svaté v Českém Brodě je fara ca od 10.30 do 11.30 otevřena všem, kdo si neděli rádi ještě před obědem zpříjemní několika chvílemi s přáteli nebo chtějí popovídat s duchovním správcem. Zájemci si u toho mohou zahrát ping-pong či stolní fotbálek a v létě posedět na farní zahradě.

Večer s filmem

Koná se každou třetí středu v měsíci od 19.30.

Všechna práva vyhrazena. Žádné části stránek, vlastní obsah a text či vlastní grafika nemůžou být duplikovány, reprodukovány, redistribuovány nebo použity bez výhradního souhlasu autora.
© Copyright 2008 - 2010 Římskokatolická farnost Český Brod
Optimalizováno pro IE 7, Opera 9, Firefox 3.6.8

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!